Business

4 علت لوس شدن کودکان که باید از آنها اجتناب کرد


کودکان لوس

کودکان معمولا با دو نوع مدل اخلاقی بزرگ می شوند؛ یا بچه هایی که منطقی و معقول هستند و یا کودکانی که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان بدخلقی کرده و تاجای ممکن گریه می کنند، چراکه والدین همیشه در برابر گریه آنها کوتاه آمده اند.

اما چه می شود که کودک لوس شده است؟ در اینجا به 4 دلیل آن اشاره می کنیم:

1. والدین کمتر قاطعیت دارند

اولین چیزی که باعث لوس شدن کودکان می شود این است که والدین کمتر قاطعانه رفتار می کنند. والدینی که محکم هستند بهترین آموزش را برای فرزندان خود ارائه می دهند.

قاطعیت به این معنی نیست که باید عصبانی باشید ، بلکه والدین باید قوانینی را ارائه کنند که توسط کودکان رعایت شود.

2. والدین عمدتا تسلیم می شوند

نکته دوم این است که بیشتر والدین تسلیم می شوند. مثلاً بچه می خواهد بستنی بخورد، والدین هم همیشه به او بستنی می دهند! مخصوصا اگر کودک گریه کند، این والدین هستند که کوتاه می آیند.

3. همیشه هنگام اشتباه از کودک خود دفاع می کنند

سومین چیزی که باعث لوس شدن کودکان می شود، دفاع از او در هنگام اشتباهاتش است که اغلب در اکثر والدین پیرامون ما اتفاق می افتد؛ حتی وقتی کودک با بچه های دیگر دعوا کند، معمولا پدر و مادران از فرزند خود دفاع می کنند هر چند که تقصیر فرزند خودشان باشد.

از چنین مواردی باید اجتناب کرد و والدین مطمئنا باید منصف باشند، جایی که وقتی کودک اشتباه می کند، به آنها هشدار بدهند، نه دفاع!

4. دادن پول تو جیبی زیاد

آخرین چیزی که بچه ها را لوس می کند این است که والدین پول زیادی به کودک خود می دهند. معمولا وقتی پول توجیبی کودک زیاد است، همچنان از پدر و مادرش طلب پول می کند و هر روز همان مقدار پول را می خواهد و همیشه والدین به او بدهکار می شوند! اما اگر بچه ها پول توجیبی کمی بگیرند، معمولا دوباره طلب نمی کنند، بنابراین باید از عادت دادن فرزند خود به این امر اجتناب کرد.

رعایت این علل چهارگانه و پرهیز از آن، می تواند موجب شود فرزندانی مستقل و منطقی تربیت کنیم. بسیار خوب!Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.