Business

۱۷ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی کشور از …


آقای سعید محمد می گوید: امروز ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در قالب ۸۲ طرح به افتتاح رسید. این پروژه‌ها شامل ۳۹ پروژه صنعتی، ۳۹ پروژه عمرانی و ۴ پروژه کشاورزی است که در ۵ منطقه آزاد و ۷ منظره ویژه اقتصادی با اشتغالزایی ۸ هزار نفر ایجاد شد.

او گفت: در سال ۱۴۰۰، ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد و ۶۴ هزار میلیارد تومان در مناطق ویژه شکل گرفته است. به لحاظ سرمایه‌گذاری خارجی هم ۱۴۸ میلیون دلار در مناطق آزاد و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه شکل گرفته است.

به گفته او، ۱ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار ارزش صادرات (غیر نفتی) از مناطق آزاد به خارج از کشور و ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار (نفتی و غیر نفتی) ارزش صادراتی از مناطق ویژه است. همچنین، ارزش واردات از مناطق آزاد ۱ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. به این معنی که تراز تجاری مناطق ویژه در سال ۱۴۰۰، ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده است.
باشگاه خبرنگارانSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.