Business

«کاتد» پرچمدار فروش ماهانه “فملی”


به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت ملی صنایع مس ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ درآمدی که از فروش محصولات شناسایی کرد برابر با مبلغ ۸۱،۳۱۹ میلیارد ریال بود و طی ۲ ماه گذشته درآمدی که به ثبت رساند بالغ‌بر ۱۲۴،۳۴۴ میلیارد ریال بود.

عملکرد ماهانه فملی در اردیبهشت ماه +بورس نیوز

درآمد ماهانه “فملی” در اردیبهشت‌ماه از فروش محصولات تولیدی در بازار‌های بازار داخلی و خارجی به به دست آمد، بیشترین میزان درآمدی که “فملی” در اردیبهشت‌ماه شناسایی کرد از فروش محصولات در بازار داخلی با مبلغی بالغ‌بر ۴۵،۸۷۴ میلیارد ریال بود که دربرگیرنده ۵۶ درصد از کل درآمد‌های این شرکت بود و درآمدی که از فروش در بازار خارج کشور به دست آمد ۳۵،۴۴۵ میلیارد ریال اعلام شد.

درآمد ماهانه “فملی” تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

بر پایه این گزارش، درآمدی که شرکت ملی صنایع مس ایران در اردیبهشت‌ماه از فروش محصولات شناسایی کرد نسبت به ماه گذشته ۸۹ درصد افزایش را تجربه کرد و همچنین درآمدی که طی این دوره به ثبت رسید ۳۱ درصد بالاتر از میانگین بود، درآمد ماهانه به‌دست‌آمده اردیبهشت‌ماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۷ درصد افزایش پیدا کرد و لازم به ذکر است که درآمد‌های صادراتی این شرکت فلزی نسبت به ماه گذشته ۷۰ درصد افزایش یافت.

درآمد عملیاتی فملی+بورس نیوز

بیشترین درآمدی که از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی اعلام شد مربوط به فروش «کاتد» بود که مجموع فروش ماهانه این محصول ۷۴،۷۷۵ میلیارد ریال شناسایی شد، فروش محصول کاتد در این ماه ۹۲ درصد درآمد را در بر گرفته است، درآمد تجمیعی این محصول طی ۲ سپری‌شده از ابتدای سال مالی ۱۱۴،۷۷۹ میلیارد ریال شناسایی شد.

همان‌طور که گفته شد درآمدزاترین محصول فملی را کاتد به خود اختصاص داده، نرخ فروش این محصول در بازار داخل کشور طی این ماه برابر با ۲۵۹ میلیون تومان در ازای هر تن به ثبت رساند و در بازار صادراتی نیز ۲۷۸ میلیون تومان نرخ فروش این محصول را شناسایی کرد.

فروش محصولات “فملی” تا اردیبهشت‌ماه

محصولات صنایع ملی مس ایران در اردیبهشت‌ماه ۴۶۸,۳۱۱ تن از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته با افزایش فروش ۵۳۲ درصدی روبه‌رو بوده، بیشترین میزان فروش محصول در بازار داخلی مربوط به «کاتد» با ۱۵،۲۱۲ تن بود و در بازار خارجی نیز ۱۲،۷۰۹ تن از محصول «کاتد» به فروش رسید.

فروش تجمیعی محصولات صنایع ملی مس ایران طی ۲ ماه گذشته برابر با ۵۴۲،۳۸۰ تن گزارش شد که نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته ۳۸۴،۵۲۴ تن افزایش فروش را تجربه کرد.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.