Lifestyle

پادکست / مرد تنهای نیمه‌شب‌های کوفه


پادکست / مرد تنهای نیمه‌شب‌های کوفه

قطره‌های زهر، آرام و وقیح در رگ‌های علی جلو می‌خزد. درد فرق علی اما از درد زخم تنهایی بیست و پنج ساله‌اش بیشتر نیست. تن او نَه که جانش از تلخند زهر زمانه می‌سوزد. دنیایی که بدهکاری‌اش به آل محمد سال‌ها بعد از زور شانه‌های زمین هم بیرون می‌زند، پیاله‌های شیر یتیمان کوفه برای درد جانکاه روح علی افاقه نمی‌شود. امتی که قرن‌ها بعد باز هم قرار است بر زخم پهلوی فاطمه و فرق شکافته علی گریه کند اما دریغ که زخم تنهایی علی چشم انتظار فهمیده شدن به کران زمانه‌ای است که همه چیزش در سیری تدریجی تغییر می‌کند، الا حق و حقیقتش.

در این پادکست از نوای آئینی استاد مهدی حمیدی، نوای نی ستاد کریم روحانی و صحبت‌های دکتر محمد مهدی جعفری پژوهشگر قرآن و نهج البلاغه بهره گرفته شده است.

تهیه محتو: ندا دستان / راوی: خشایار لک‌نژاد / تدوینگر: مهدی خدابخشSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.