Lifestyle

هوای پایتخت در مرز پاکیبه گزارش خبرآنلاین، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز پاکی است.

طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۳ قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود.

همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۳۲ روز هوای قابل قبول و ۸ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه، یک روز ناسالم برای همه افراد و یک روز هوای خطرناک داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت ۲۶ و کمترین دمای هوا ۱۸ درجه است.

بیشتر بخوانید:

کیفیت هوای تهران در صبح پنج اردیبهشت

۴٧۴٧Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close