Entertainment

همکاری سینمایی ایران با کشور‌های دیگر در بازار فیلم کن
در چتر سینمای ایران بازار کن ۲۰۲۲، طی سه روز گذشته بیش از ۶۰ دیدار در خصوص همکاری‌های مشترک سینمایی با نمایندگان دیگر کشور‌ها انجام شده است.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.