Sports

مسئولان عوض می شوند، باج خورها می مانند!


Adriano Jqn

مشکل شما اینه که از سطح یه روزنامه نگار فرصت طلب فراتر نمی‌رید. مسایل فوتبال ایران در یه سطحی گره خورده با مسایل کلی مملکت و در نظر نگرفتن کلیت، همیشه افراد فرصت طلب میسازه. فوتبال بخشی از جامعه و وابسته به سیاست و فرهنگ و اقتصاد جامعه‌س ، که درست کار کردن و پیشرفتش وابسته‌س به یه اقتصاد سیاسی درست، یه چارچوب و قوانین و چشم انداز درست و ایده و برنامه های درست. یه سیستم درست آدم های درستی هم میسازه و یه سیستم بد ، بهترین آدمها رو هم تبدیل می‌کنه به بدترین ها. به قول معروف هیچ وقت یه زندگی بد رو نمیشه خوب زیستSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close