Entertainment

لزوم پرداخت به دفاع مقدس و شهدا در آثار هنری در طول سال
هادی عطایی گفت: باید به دور از شعار زدگی در تئاتر دفاع مقدس کار کرد تا همه نسل‌ها جذب شوند.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.