Lifestyle

لزوم توجه به «ازدواج پایدار» برای رشد جمعیتمعاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به طرح در دست اقدام این معاونت مبنی بر ارائه مشاوره به زوجین تا چهار سال نخست زندگی مشترک که در سال اول زندگی به صورت رایگان انجام می‌شود، گفت: هرجا ازدواج پایدار داشته و از طلاق جلوگیری کنیم به رشد جمعیت کمک کرده‌ایم و هرچه خانواده‌ها صمیمی‌تر و گرم‌تر بوده و با محبت بیشتری با هم تعامل داشته باشند، شاهد فرزندان بیشتر و حرکت رو به رشد افزایش جمعیت خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در همایش “ایران جوان”، اظهار کرد: جمعیت باید پشتوانه مردمی داشته باشد و مردم باید در این راستا کنشگر و مطالبه‌گر باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم سبک زندگی را آنگونه که شایسته ایران اسلامی است، ترویج کنیم، ادامه داد: اما رضا (ع) می‌فرمایند “بهترین زندگی آن است که زندگی دیگری در زندگی تو بهبود پیدا کند.” اگر بتوانیم این فرهنگ را یعنی به نفع دیگری از نفع خود گذشتن، کنار گذاشتن فردگرایی و گذر کردن از مسائل خود برای دیگری را در جامعه اشاعه دهیم، ازدواج رشد گرفته و پا می‌گیرد و فرزندآوری یک ارزش می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نوع رفتار زوجین با یکدیگر در ایجاد سرمایه اجتماعی و انسانی و کیفی در خانواده تاثیرگذار است، افزود: برای حفظ، تحکیم و تثبیت خانواده نیاز به این داریم که زندگی زوجین بر مبنای محبت و مودت استحکام پیدا کند.

انتهای پیامSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.