Entertainment

قوانین الهی مصلحت و میل انسان‌ها را دربر دارد
دعای ششم صحیفه سجادیه از دعا‌هایی است که در هر زمان از شبانه روز سفارش شده است.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close