Entertainment

فیلم| جنایت از آمریکا رافت از ایرانافغانستان بیش از 40 سال است که درگیر جنگ است و در این مدت ایران بیش‌ترین کمک را به پناهجویان افغان کرده است.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.