Entertainment

فیلم| آغاز طرح فروش نان با دستگاه‌های هوشمند کارت‌خوانبا نصب بیش از 470 دستگاه کارت‌خوان جدید در نانوایی‌های استان زنجان، طرح فروش هوشمندسازی یارانه نان سنتی در این استان آغاز شدSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.