Business

صحنه هولناک گیر افتادن یک زن در میان درب قطار + فیلم
زن روسی که قصد خروج از قطار، در یک ایستگاه مترو را داشت، با گیر کردن پاش بین در های مترو دچار حادثه شد. زن روسی که قصد خروج از قطار، در یک ایستگاه مترو را داشت، با گیر کردن پاش بین در های مترو دچار حادثه شد.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.