Entertainment

شفافیت از سینمای ایران رخت بر بست؟
پس از شش از استقرار مدیریت تازه سینمای ایران، روند شفافیت در سینمای ایران به کل متوقف شده و عملاً زمینه پنهان سازی اطلاعات مالی پروژه‌ها، میزان کمک‌ها و دیگر جزئیات فراهم شده است؛ اتفاقی که برخلاف شعارهای متولیان است و می‌تواند بسترساز توزیع رانت و اتفاقات مشابه شود.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close