Business

دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تسریع در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر پردیس
رئیس جمهور به همراه وزیر راه و شهرسازی، با حضور در شهرستان پردیس از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر قرار گرفت و دستور تسریع در تکمیل واحدهای باقیمانده را صادر کرد.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.