Business

دروغ که کنتور ندارد!


پنج و نیم

به گزارش بورس نیوز، بازار سرمایه سبز شده و بعضی ها کبک شان خروس می خواند. بعضی دیگر هم کماکان در زیان هستند و هر چه دو دو تا می کنند، حتی با فرض لمس مجدد سقف های قبلی، از تورم ۷۰ درصدی این ۲۱ ماه جا مانده اند! نکته اینجاست که به نظر کارشناسان بازار سرمایه، تورم تا یک جایی برای بازار سرمایه ما خوب است و رشد سودآوری و افزایش قیمت سهم ها را به دنبال دارد. از جایی به بعد، تورم، فقر را تشدید کرده و مردمی که دغدغه نان داشته باشند، به سهام خریدن فکر نمی کنند. و چقدر تلخ است که هر روز بیشتر در باتلاق فقر فرو می رویم.

 قرض الحسنه ۱۵ همتی از جیب سهامداران عدالت

یکی از اهالی بهارستان هم شکوه دارد که ۱۵ همت سود سهام عدالت، ۸ ماه در حساب دوستان پلاک ۱۳ خیابان ایتالیا بوده و معلوم نیست سودش کجا رفته! شما خبر ندارید؟

دروغ که کنتور ندارد

هر روز افزایش قیمت چند کالا، غافلگیرمان می کند. دوغ و دلستر هم گران شد! مثل خیلی محصولات دیگر. جالب اینجاست که اهالی پاستور باد به غبغب انداخته و از افزایش یارانه ها خبر دادند. طبق ادعای این آقایان، ۷۲ میلیون نفر یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی گرفته اند! کنتور که ندارد؛ شما بگو ۷۲۰ میلیون نفر! فقط مشکل اینجاست که وقتی آقایان ادعا می کنند ۲۵ همت یارانه داده اند، اثر تورمی دارد و در بودجه هم پای هزینه های پاستور نوشته می شود، ولی خدا می داند که در حقیقت چند همت این وسط هاپولی شده است!

شاهکاری از عالیجناب

و اما طنز تلخ پایانی مربوط به یک انتصاب است! انتصاب مدیر IT پتروشیمی آبادان بعنوان سرپرست پتروشیمی خراسان! عالیجنابان، خدا قوت…Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close