Business

تولید سیمان سبز متناسب با استاندارد‌های زیست محیطی
مدیرعامل شرکت سیمان تهران گفت: با تهیه سند زیست محیطی و اصلاح دودکش‌های کارخانه سیمان، امکان تولید سیمان سبز را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.