Entertainment

تصاویر تاریخی از زنان قشقایی / خشم و استرس هیتلر در المپیک ۱۹۳۶ / چگونه جنگ جهانی اول آغاز شد؟ / عجیب‌ترین و تکان دهنده‌ترین بیماری‌ها / بختک چیست؟
بسته ویدیویی «تابناک» مجموعه‌ای از ویدیو‌ها پیرامون رویداد‌های سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و… است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فراگرفت.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close