Lifestyle

تذکر به روان‌شناس نماها برای توقف فعالیتشان/مجبور به انتشار اسامی شدیممعاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، درباره فعالیت غیر روانشناسان فاقد مجوز و انتشار اسامی آنها، گفت: قریب به ۷۰۰۰ صفحه حقیقی و حقوقی توسط این سازمان رصد شده و صدها نفر را فراخوان کرده و به آنها تذکر و خواهش کرده‌ایم بدون صلاحیت فعالیت نکنند. افرادی را که حرف گوش نمی‌دهند به مراجع قضایی ارجاع دادیم  تا بتوانیم در چارچوب نگهشان داریم. برخی همراهی کردند اما برخی نمی‌خواستند وارد این چارچوب نظارتی شوند، از این رو مجبور به انتشار لیست “غیر روانشناسان فاقد مجوز” شدیم. 

به گزارش ایسنا، دکتر محمد باقر حبی در نشست خبری امروز که با حضور رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و با محوریت پاسخ به سوالات پیرامون انتشار لیست روانشناس‌نماها برگزار شد، اظهار کرد: افراد فاقد صلاحیت تخصصی، قانونی، فرهنگی و اعتقادی به هیچ عنوان دوست ندارند وارد چارچوب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شوند تا نظارتی بر روی کار آنها نباشد. دوست دارند آزاد و رها هرچیزی که فکر می‌کنند درست است را انتشار دهند، حال آنکه ساختار روان  افراد جامعه پیچیده ترین امر است و این افراد نباید انتظار داشته باشند با تجاوز به این حریم، هیچ واکنشی از سوی مسئولان نبینند.

به گفته حبی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وظایف و اهدافی را دنبال می‌کند و طبق ماده ۲ این قانون، هدف از تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، حمایت از مراجعین یعنی مردم و نیز مشاوران و روانشناسان است. 

وی با بیان اینکه طبق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، رکن چهارم این سازمان “رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای” است، تصریح کرد: این معاونت موظف است از مرزهای تخصصی و حرفه‌ای روانشناسان صیانت کند. این صلاحیت‌ها چهار مرز اعم از مرزهای صلاحیت حرفه‌ای به عنوان یک روانشناس، مرزهای صلاحیت قانونی، مرزهای فرهنگی و  اعتقادی دارد و ما باید از این چهار حیطه صیانت کنیم. 

حبی همچنین این را هم گفت که در صیانت از مرزهای حرفه‌ای یاد شده، تمرکز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بر روی اعضای سازمان و افرادی است که از این سازمان  پروانه تخصصی دریافت کرده‌اند. 

به گفته معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، اگر افراد از چهار حیطه یاد شده عدول کنند، به لحاظ اخلاق حرفه‌ای و مطابق با ماده ۱۹ قانون تشکیل این سازمان، مستوجب تعلیق هستند. 

وی این را هم گفت که متخلفان در کمیته‌های تخصصی این سازمان بازخواست شده و در فرآیند قانونی به امور آنها رسیدگی می‌شود و در این مسیر از تذکر کتبی تا ابطال کامل پروانه می‌تواند رخ دهد. 

به گفته معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، فعالیت‌های غیر مجاز روانشناسی آسیب‌های شدیدی به ساختار روانشناختی مردم  زده است و هیچ کدام از این چهار مرز تخصصی، قانونی، فرهنگی و اعتقادی توسط غیر روانشناسان فاقد مجوز رعایت نمی‌شود. 

حبی ادامه داد: سازمان برای رسیدگی به این چهار حیطه یاد شده، کمیته‌های تخصصی دارد و مدارک افرادی که از دانشگاه‌های معتبر دنیا فارغ التحصیل می‌شوند در این کمیته‌ها بررسی می‌شود و بر اساس آن پروانه برایشان صادر می‌شود، اما وقتی کسی نمی‌خواهد وارد این چارچوب شود و دوست دارد بر اساس ظن و باور خود مطالب را منتشر کرده و حریم را رعایت نکند، سازمان باید با او برخورد کند. صرف اینکه فردی مقاله‌ای دارد و این مقاله در خارج از کشور تایید شده است برای فعالیت حرفه‌ای کافی نیست.

معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، افزود: بسیاری از مراکز قانونی روانشناسی ما درآمدی ندارند و فقط با عشق و علاقه و احساس مسئولیت خود در حال تلاش‌اند و افراد غیر روانشناس بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای وارد این حیطه شده و باعث آسیب به جامعه شده‌اند. 

انتهای پیامSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.