Business

تامین ۷۰ درصد از اراضی طرح نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: اراضی بیش از ۷۰ درصد از واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین و عملیات اجرایی بیش از ۸۸۰ هزار نفر آغاز شده است.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close