Business

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماه


در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در بهمن ماه سال جاری بیش از 3 میلیارد و 223 میلیون تراکنش انجام شده که …

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماهبیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماه

 در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در بهمن ماه سال جاری بیش از 3 میلیارد و 223 میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به دی ماه ۱۴۰۰، بیش از ۴ درصد رشد داشته است. همچنین این رقم نسبت به بهمن ماه سال گذشته، ۹.۷۲ درصد بیشتر شده است.

در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش ها نیز بیان گر افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم ۶,۳۶۱,۱۸۹,۱۱۳ میلیون ریال است. این در شرایطی است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال ۹۹ (بهمن ماه سال قبل)، حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماه

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماه

از سوی دیگر در بهمن ماه امسال، بیش از ۹۱ درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ به گونه ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۱.۷۰ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۴.۹۹ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۳۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

 

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماه

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به دی ماه با افت ۱۷.۷۷ درصدی همراه بوده؛ به گونه ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در بهمن ماه با افت ۵۰.۱۱ درصدی نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ به رقم ۸۲۱.۴۰۶ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در یازدهمین ماه سال به رقم ۱۰.۷۱۷.۳۱۸ رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از ۱۷ درصد کمتر شده است.

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماه

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در بهمن ماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۷۶.۷۲ درصد بوده است که این میزان در دی ماه امسال، ۷۵.۸۴ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در دومین ماه زمستان، به ۵.۶۱ درصد رسیده که نسبت به دی ماه، کاهش یافته است./ ایبنا

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در بهمن ماهSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close