Business

بادگیرها، معماریِ رفته برباد + عکسشاید نتوان تاریخچه دقیقی از زمان ساخت بادگیر در ایران معرفی کرد،اما می‌توان گفت که امروز بادگیرها در ایران، روزگار چندان خوشی ندارند،تخریبِ خانه‌های قدیمی که عناصر کامل یک خانۀ ایرانی را در گذشته در خود داشته‌اند،به بهانۀ ساخت مجتمع‌های تجاری و مسکونی،‌ به روندی معمولی تبدیل شده که مکان و زمان نمی‌شناسد؛به همین دلیل هم کمتر کسی می‌داند تهران هنوز نزدیک به صد بادگیر در دل خانه‌ها و مساجد تاریخی خود دارد و با شنیدن نام بادگیر نخست به یاد «یزد» نمی‌افتد.مسجد امام (ره)، مسجد جامع، کاخ جهانی گلستان و مسجد حبیب در تهران چهار نقطه در دل تهران قدیم هستند که بادگیرهای آن‌ها در این گزارش معرفی می‌شوند.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close