Business

اعمال تعرفه گذاری پلکانی و اعطای سوخت جایگزین به واحدهای صنعتی برای عبور از سرمای گازی کشور
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس: اگر قرار بود بدون برنامه‌ریزی صحیح و اعمال ابزار‌های سیاستی از گاز استفاده شود، ما زمستان بسیار سختی را روبرو بودیم و حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در بخش‌های نیروگاهی و صنعتی کسری حاصل می‌شد، اما اعمال تعرفه‌های پلکانی و اعطای سوخت جایگزین در صرفه‌جویی گاز در زمستان ۱۴۰۰ بسیار تاثیرگذار بود. وزارت نفت توانست سوخت موردنیاز صنایع عمده و نیروگاه‌ها را با سوخت‌های جایگزین تامین کند.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close