Lifestyle

از هر هزار کودک یک تا سه نفر دارای مشکلات کم شنوایی هستندایسنا/لرستان مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: از هر هزار کودک یک تا سه نفر دارای مشکلات کم شنوایی هستند.

همایون عمودی‌زاده غربالگری شنوایی نوزادان تازه به دنیا آمده را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: از طریق مداخله به‌موقع و زودهنگام می‌توان شرایط زندگی را برای افراد کم‌شنوا بهتر کرد.

وی با بیان اینکه بیشتر کودکان تازه متولد شده دارای شنوایی طبیعی هستند، تصریح کرد: از هر هزار کودک یک تا سه کودک دارای درجاتی از کم شنوایی هستند که بدون مداخله همکاران در بهزیستی و غربالگری شنوایی امکان کشف این مشکل در ماه‌های اول تولد وجود ندارد.

مدیرکل بهزیستی لرستان خاطرنشان کرد: غربالگری شنوایی برنامه‌ای است که با تشخیص و مداخله زودهنگام می‌تواند از پیامدهای شدید روانی، آموزشی و زبانی کم شنوایی پیشگیری کند.

عمودی‌زاده اضافه کرد: بیش از ۲۴ هزار نفر در لرستان غربالگری شنوایی شدند که از مجموع این تعداد ۲۳۱ نفر مشکوک به اختلال شنوایی بودند که پس از ارجاع به پزشک و مراکز درمانی ۵۵ نفر دارای مشکل قطعی شنوایی تشخیص داده شدند.

انتهای پیامSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.