Business

آیا می توانید طوطی را در این تصویر پیدا کنید؟


یکی از خصوصیات مهم انسان قوه بصری آن است. روزانه به دلایل مختلفی ممکن است که حواس ما بارها و بارها از موضوعی که بر آن کار تمرکز کرده ایم پرت شود. تا یک جایی می شود با ذهن نا متمرکز کنار آمد و از آن به بعد لازم است که برای این موضوع چاره ای بیندیشید. انجام تست های هوش و معماهای ساده می تواند اندکی بر بهبود این موضوع تاثیرگذار باشد.

در تصویرزیر شما باید به دنبال یک سوژه خاص بگردید و همزمان برای خودتان زمان بگیرید. ممکن است برای شروع کند باشید ناامید نشوید و ادامه دهید این موضوع در آینده بهتر خواهد شد.

در این تصویر باید به دنبال طوطی در میان برگ ها باشید. این تست را می توانید همراه با دوستان تان انجام دهید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر موفق به پیدا کردن جواب شدید به هوش و دقتی که دارید باید آفرین گفت. اگر پس از چند دقیقه موفق به پیدا کردن سوژه نشدید اشکالی ندارد ما در ادامه جواب را برای تان می گذاریم



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.