Business

آتش گرفتن ناگهانی اتوبوس برقی در فرانسه + فیلم
در ویدئوی زیر تصاویری از لحظه آتش گرفتن یک اتوبوس برقی در فرانسه و فاجعه بعد از آن را مشاهده خواهید کرد.

در ویدئوی زیر تصاویری از لحظه آتش گرفتن یک اتوبوس برقی در فرانسه و فاجعه بعد از آن را مشاهده خواهید کرد.  Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close