Business

רוב נוטלי המשכנתה לא משווים מחירים, ומפסידים אלפי שקלים


 

  

היקף המשכנתאות בשליש הראשון של השנה הגיע ל־45 מיליארד שקל – 50% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. רוב (56%) לוקחי המשכנתה לוקחים את ההצעה הרשמית היחידה שניתנה להם מהבנק וזה עולה להם המון: על פי מחקר רשות התחרות, החיסכון הפוטנציאלי מקבלת הצעות מחיר נוספות נע בין 8 ל־20 נקודות בסיס, שמיתרגמות לחסכון של עד עשרות אלפי שקלים. הסיבה העיקרית לתופעה, לפי רשות התחרות, היא הבירוקרטיה הכרוכה בהליך קבלת הצעת מחיר למשכנתה.
מה זה נתון אחד ביום?
במדור “נתון אחד ביום” אנחנו מבקשים להנגיש באמצעות מספרים ונתונים סוגיות אקטואליות, להעלות לסדר היום נושאים בעלי חשיבות ולפשט אירועים מורכבים. מוזמנים להציע לנו נושאים לבדיקה

idan-e@globes.co.ilSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.