Business

קרקע לתעשייה ומסחר נמכרה בשוהם ב-16% פחות מהמחיר הייעודירשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה תוצאות מכרז לקרקע לוגיסטיקה ואחסנה הנמצאת בפארק חמ”ן הממוקם בשוהם בסמיכות לנמל התעופה בן גוריון, ממנו עולה כי ההצעה הזוכה עמדה על 6.72 מיליון שקל לדונם המשקפת מחיר הנמוך בכ-16% מהמחיר באזור.

במכרז זכתה חברת אפי קפיטל נדל”ן בע”מ שהגישה הצעה במשותף עם חברת שובל נחשון ביצוע בע”מ שתשלם 37 מיליון שקל (6.72 שקל לדונם), לא כולל הוצאות פיתוח של כ-9 מיליון שקל. יצוין כי מחיר המינימום שנקבע על ידי רמ”י הוא 18 מיליון שקל, למכרז הוגשו 5 הצעות.

אולם, מדוח שפרסמה קבוצת נת”מ, נכסים המספקת שירותי נדל”ן מגוונים למגזר העסקי, עולה כי מחיר דונם בייעוד לוגיסטיקה ותעשייה בשוהם במחצית השנייה של 2021, עמד על כ-8 מיליון שקל (ללא עלויות פיתוח). במחצית הראשונה של אותה שנה, לעומת זאת, המחיר נע בין 5-6 מיליון שקל. העסקה משקפת כאמור ירידה בשיעור של כ-16% בתמורה ששילמה החברה בפחות מחצי שנה.

אלון חבר משנה למנכ”ל באפי קפיטל נדל”ן מציין כי: “אנו ממשיכים בפיתוח האסטרטגי המהיר של החברה ושואפים להגדיל את מלאי הקרקעות לבנייה, הן במסגרת התמודדות במכרזים, הן במסגרת עסקאות בשוק החופשי והן במסגרת התחדשות עירונית. החברה עוסקת היום בכל תחומי הנדל”ן הכוללים נדל”ן להשקעה, לוגיסטיקה, מסחר, משרדים ומגורים.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close