Politics

קרן פימי מוכרת להפניקס מניות של גילת לווינים תמורת 22 מיליון דולרקרן פימי מוכרת עוד נתח מההחזקה שלה בחברת גילת לוויינים . הקרן דיווחה הערב על הסכם שחתמה עם חברת הביטוח הפניקס , שתרכוש מפימי מניות גילת תמורת 22.5 מיליון דולר ובמחיר של 8 דולר למניה.

קרן פימי גם הקצתה להפניקס אופציות לרכישת מניות נוספות של גילת במחיר של 8.5 דולר למניה, למימוש עד סוף השנה. אם תמומש האופציה במלואה, קרן פימי תיפרד בכך ממלוא ההחזקה שלה בגילת – בתמורה לכ-70 מיליון דולר.

בשבוע שעבר הקרן מכרה מניות גילת תמורת 22 מיליון דולר, לאחר שבמהלך 2021 היא מכרה מניות בהיקף מצטבר של 93.5 מיליון דולר. גם אז המכירה הייתה במחיר של 8 דולר למניה, נמוך מהמחירים שבהם בוצעו המימושים של קרן פימי בשנה שעברה: בפברואר 2021, כשמניית גילת זינקה למחיר שיא, הקרן מכרה מניות במחיר של 15 דולר למניה, ובאוגוסט היא מכרה במחיר של 9.7 דולר למניה.

גם במחיר של 8 דולר עדיין מדובר על מימוש ברווח לקרן פימי. הקרן, בראשותו של ישי דוידי, נכנסה להשקעה בגילת בשנת 2012 ובהמשך הגדילה את ההחזקה בחברה. לאורך השנים היא רכשה מניות גילת תמורת 81.3 מיליון דולר, ובהמשך היא קיבלה מהחברה דיבידנדים בגובה 20.3 מיליון דולר. 

מחיר מניית גילת בנאסד”ק נכון לשעה זו הוא כ-7.9 דולר ומשקף לחברה שווי של 447 מיליון דולר.

החברה, בניהולו של עדי צפדיה, מספקת פתרונות ושירותים בתחום התקשורת הלוויינית. בדיווח של קרן פימי צוין כי השקעתה בגילת ממומשת בתשואה של למעלה מפי 2.7, כשסך מימוש הקרן 215 מיליון דולר והרווח המצטבר עומד על כ-135 מיליון דולר.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.