Business

מס דירה רביעית והוזלת הקרקע: כך ליברמן מתכנן לצנן את שוק הדיור


שר האוצר אביגדור ליברמן שוקד בימים אלה על תוכנית חדשה להורדת מחירי הדיור כשברקע עליות מחירים חריגות של 13% בשנה. באוצר הופתעו מהנתונים הללו ובכוונתם להשיק תוכנית חדשה להתמודדות על עליית המחירים.

פרטי התוכנית החדשה:

הגבלת מחירי הקרקע במכרזי מדינה, כאשר היזם שיציע את מחיר הקרקע הנמוך ביותר יזכה במכרז. מדובר במעין הרחבה של תוכנית מחיר למשתכן שהשיק בזמנו משה כחלון בתקופתו כשר אוצר, כאשר הפעם התנאים יחולו על כל המכרזים ולא לזכאים בלבד. באוצר טוענים שיהיו מוכנים לוותר על 10-20% מהכנסות המדינה על קרקעות.

 

  

בנוסף, בוחנים באוצר להכניס סעיף שיחייב יזמים שיזכו במכרזים חדשים לסיים את הבנייה עליהם בתוך שלוש שנים. יחד עם זאת, צעד זה אינו לוקח בחשבון את קשיי התכנון הקיימים בישראל.

צעד נוסף עליו מדבר ליברמן הוא מס דירה רביעית. כלומר, מיסוי מוגבר של משקיעים שלהם ארבע דירות ומעלה. נזכיר כי גם כאן מדובר במהלך שנדון בעבר (בהתייחס לשלוש דירות) אך דרש חקיקה מורכבת שהסתבכה ונספלה בסופו של דבר על ידי בג”ץ.

 

  

לפני כחצי שנה השיקו שר האוצר, שרת הפנים ושר השיכון תוכנית להתמודדות עם מחירי הדיור שמרביתה לא יצא לפועל. שותפיו של ליברמן לא עודכנו בפרטי התוכנית החדשה. מרבית הצעדים שעליהם מדברים דורשים חקיקה כך שיעברו שבועות רבים עד שיצאו לפועל.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.