News

לאחר הפסד של כמיליארד דולר, באל על אופטימיים: “השמיים מתבהרים”


משבר הקורונה העולמי המשיך להכות בתוצאותיה של חברת התעופה אל על  ברבעון הרביעי של 2021, אולם יותר מחודשיים לתוך 2022 כבר מזהה הנהלת החברה סימנים חיוביים, לנוכח ההקלה במגבלות הממשלתיות על הישראלים השבים מחו”ל ועל כניסת תיירים לישראל. מכירות הכרטיסים נמצאות בעלייה משבוע לשבוע, ומעידות כי הציבור הישראלי חוזר לטוס, וכבר נערך לחופשות הקיץ והחגים.

את הרבעון הרביעי של 2021 סיימה אל על עם הכנסות מהפעלה של 265 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 5% בהשוואה לרבעון השלישי וצמיחה של 137% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2020 – שנת הקורונה. לדברי החברה, היקף הפעילות ברבעון הרביעי עמד על 46% מהיקף הפעילות בשנת 2019, טרם פרוץ משבר הקורונה.

כמו כן מדווחת החברה על רווח תפעולי-תזרימי (EBITDAR) מתואם של 8 מיליון דולר – רבעון רביעי ברציפות, וזאת לעומת 2 מיליון דולר בלבד ברבעון השלישי. ההפסד הנקי של החברה הסתכם ברבעון הרביעי ב-110 מיליון דולר, לעומת 136 מיליון דולר ברבעון השלישי.

תזרים המזומנים הרבעוני מפעילות שוטפת היה שלילי, והסתכם ב-11 מיליון דולר (בנטרול חובות עבר הציגה החברה תזרים חיובי של 10 מיליון דולר). ב-2021 כולה הציגה החברה תזרים שלילי של 1 מיליון דולר מפעילות שוטפת, וזאת לעומת תזרים שלילי של 139 מיליון דולר ב-2020.

את 2021 סיימה אל על עם צמיחה של 38% בהכנסות לעומת 2020, ל-857 מיליון דולר – שיעור צמיחה של 32% ביחס לנתוני 2019. נוסף על כך הציגה החברה EBITDAR מתואם חיובי של 22 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ל-EBITDAR מתואם שלילי של 47 מיליון דולר ב-2020.

עם זאת, לאל על הוצאות פחת ומימון גבוהות, בעקבות רכישה וחכירה של מטוסים בשנים הקודמות, שגררו אותה להפסד ענק של 413 מיליון דולר ב-2021, בהמשך להפסד של 531 מיליון דולר ב-2020.

הפסדים אלו – כמעט מיליארד דולר בשנתיים – העבירו את אל על לגירעון בהון העצמי של 549 מיליון דולר, ולחברה התחייבויות ענק, ובהן הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים ואשראי לזמן קצר בסכום של כ-1.1 מיליארד דולר, וסכום דומה בהתחייבויות למחכירי מטוסים.

מתחילה את 2022 עם זינוק במכירות

בעקבות הפסדי החברה והמצב הפיננסי הקשה שאליו נקלעה, צירפו רואי החשבון לדוחות הערה שלפיה “היות ויכולת החברה לעמוד בכל התחייבויותיה הפיננסיות תלויה, בין היתר, בקיומם של אירועים שאינם בשליטתה המלאה של החברה ואשר אינם ודאיים והינם הכרחיים על מנת לאפשר לחברה להתמודד עם השלכות המשבר, קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי”.

עם זאת, לדברי הנהלת החברה, השמיים מתחילים להתבהר כאמור עבורה, והיא נהנית מביקושים גבוהים לטיסות. זינוק חל בהיקף ההכנסות מראש (Booking) ברבעון הראשון של 2022, ובחודש פברואר השנה טיפס קצב ה-Booking ל-97% מנתוני 2019.

את 2022 מתחילה אל על עם זינוק בהיקף המכירות, שהגיע בעקבות הקלות במגבלות התעופה העולמיות וגם בישראל. עם היוודע דבר ההקלות הצפויות זינק גרף ההזמנות בקרב חברות התעופה וסוכני הנסיעות, ועימו זינקו המחירים, המושפעים מביקוש. אם בשבוע הראשון של חודש ינואר מכרה אל על כרטיסים בהיקף של 12 מיליון דולר, בשבוע האחרון של פברואר היקף ההזמנות זינק ל-64 מיליון דולר.

“רוב החברות סביבנו מגיבות לעליית מחיר הנפט”

הביקוש הגדל משפיע על מחירי הכרטיסים – אבל לא רק הוא. הרכיב העיקרי בתמחור של כרטיס טיסה מושפע מעלויות הנפט. על רקע המלחמה באוקראינה המחיר לחבית נפט כבר חצה את ה-115 דולר, כך שלא יהיה מנוס מייקור הטיסות, וכפי שגם רומז מנכ”ל אל על, אביגל שורק, “רוב חברות התעופה שסביבנו נוקטות צעדים, וגם אנחנו מסתכלים על מחירי הדלק ובוחנים את המצב ברמה היומית.

מנכ''ל אל על אביגל שורק / צילום: איל יצהר

 מנכ”ל אל על אביגל שורק / צילום: איל יצהר

“לזינוק במחירי הדלק יש השפעה על היקף ההוצאות של אל על, ואנחנו נמצאים בסביבה שיש בה מרכיב כאוטי בביקוש”. שורק, שכיהן בעברו כסמנכ”ל בחברת הזיקוק דלק US, אמר: “אני מכיר את השוק הזה היטב ויודע להגיד שזו הסביבה הכי כאוטית מאז שאני זוכר”.

אתגרים נוספים שהשפיעו על תוצאות 2021 כללו את התחזקות השקל מול הדולר, גלי התחלואה ומבצע שומר החומות. אלה מצטרפים למינוף הגבוה של אל על, בין השאר לנוכח עלות ההצטיידות בצי מטוסי דרימליינר, מחציתם בבעלות, בשלהי העשור הקודם, וההלוואות שנטלה החברה בתקופת הקורונה.

עם זאת, הכותרת שנותן שורק לתמונת המצב היא ש”השמיים מתבהרים לנוכח תוצאות הרבעון. ייקח לנו יותר משנתיים להוריד את רמת המינוף. אנחנו במסע ארוך, הסרנו משקולות – למשל מול לקוחות, שלהם החזרנו כ-200 מיליון דולר (בגין טיסות שבוטלו, מ’ר’ח’)”.

איציק אליאב, סמנכ”ל הכספים באל על, התייחס לצורך של החברה להמשיך לגייס מזומנים. עד כה הוזרמו לחברה כ-600 מיליון דולר, יותר ממחצית מהסכום על ידי המדינה (בהשתתפות בהנפקות, בהלוואות ובהעברת מקדמה עבור כרטיסי טיסה למערך האבטחה) וכ-240 מיליון דולר על ידי בעל השליטה, קני רוזנברג.

נוסף על כך, אומר אליאב, החברה גייסה מזומנים בסך של 150 מיליון דולר בעקבות הסכמים עם הבנקים, עם המחכירים ועם ספקים, “כדי לשמור על תזרים חיובי למרות כל המשברים”. על נתוני ההפסד ברבעון האחרון של 2021 ובשנת 2021 כולה אמר אליאב: “אנחנו גוררים הוצאות פחת ומימון שקשורות לרכישת 16 מטוסי דרימליינר. לא הצלחנו להתאים את היקף הפחת להיקף הפעילות”.

אל על מחזיקה בצי של 45 מטוסים, חלקם עדיין עומדים על הקרקע, בשעה שהפעילות טרם חזרה במלואה. בשעתו אל על התחייבה למכור כשליש מהצי שלה, אולם חזרה בה מכוונתה זו. לפי שורק “אנחנו מרוכזים לקראת הקיץ במטרה להגדיל את כושר הייצור. כרגע אין החלטה לצמצם את צי המטוסים”.

מהלך נוסף שאל על צפויה להשלים כולל גיוס הון או חוב דרך מימוש חלק ממועדון הנוסע המתמיד שלה (מו”מ נוהל בין היתר עם בנק הפועלים). אל על קיבלה לאחרונה ארכה מהאוצר לבצע את המהלך עד לאמצע חודש מרץ: “תמהיל העסקה עוד לא נסגר”, אמר אליאב, המעריך כי “המהלך יבשיל בקרוב”.

אל על אף בוחנת שיעבוד או מכירת סלוטים (מועדי המראה ונחיתה) שערכם מוערך במיליוני דולרים. “זה נכס טוב וחשוב שיש לחברות תעופה”, אומר אליאב. “אנחנו עומדים על המשמרת לנסות כל הזמן שתהיה לנו עתודה תזרימית ואמצעי גיוס נוספים. הסלוטים הם עוד כלי בסל הכלים שיוכל לעזור לנו בהמשך”. עסקה שכוללת מימוש סלוטים תהיה כפופה לאישור האוצר.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close