Business

כבר לא "פשיסטי"? שתיקתו של מאסק על השבתת מפעל טסלה בשנחאי
מפעל טסלה בשנחאי מושבת שבועיים בגלל סגרי קורונה – אבל בניגוד להשבתת מפעל החברה בקליפורניה ב-2020 עקב סגרים – הפעם מאסק לא מאיים להפר במופגן את החוק ■ מאז פתיחת מפעל טסלה בשנחאי, ניכר פער בין יחסו הפומבי של מאסק כלפי פוליטיקאים אמריקאים לבין יחסו למקביליהם הסיניםSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.