News

הפסד של 18 מיליון דולר לבזן ברבעון הראשון; צופה שיפור בהמשךקבוצת בזן (בתי זיקוק לנפט) פותחת את את שנת 2022 עם הפסד נקי של 18 מיליון דולר, אחרי רווחי ענק של 253 מיליון דולר שהציגה בשנת 2021 כולה, מתוכם 55 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד. לדברי החברה, נבעה ההפסד ברבעון הראשון השנה משערוך חוזים עתידיים על מרווחי הזיקוק, אשר טרם מומשו.

מרווחי הזיקוק מסמלים את הפערים בין מחיר הנפט שרוכשת החברה למחירי התזקיקים (בנזין, סולר ועוד) שהיא מוכרת. במצגת למשקיעים מסבירה הנהלת בזן, כי “טרום המלחמה באוקראינה קובעו מרווחי הזיקוק, בשיעור של כ-40% מהיקף הזיקוק לשנת 2022, ברמה ממוצעת של כ-8 דולרים לחבית”.

בפועל, זינק מרווח הזיקוק המנוטרל ל-9.3 דולר לחבית ברבעון הראשון של השנה, והסב בשל כך הפסדים חשבונאיים על הנייר. עם זאת, ברבעון השני של השנה המשיכו מרווחי הזיקוק לעלות לרמות חסרות תקדים, ולהערכת הנהלת בזן הם צפויים להעניק רוח גבית משמעותית לביצועי החברה.

קבוצת בזן  היא תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל ואחת המובילות באזור. לדברי החברה, ברבעון הראשון של 2021 עמד מרווח הזיקוק המנוטרל על 4.3 דולר לחבית בלבד.

לבזן מערך מתקנים בעלי כושר זיקוק של כ-9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה, המספקים תזקיקים ומוצרים נוספים לתחבורה, לצריכה פרטית, לחקלאות ולתשתיות. בנוסף, מייצרת קבוצת בזן מוצרים פולימרים, המשמשים כחומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה, וזאת באמצעות החברה הבת, כרמל אולפינים (כאו”ל).

את הרבעון הראשון סיכמה בזן עם הכנסות של 2.26 מיליארד דולר, המשקפות צמיחה של 77% לעומת הרבעון המקביל, וזאת על רקע העלייה החדה מרווחי הזיקוק. מכירות מגזר הזיקוק צמחו ברבעון הראשון ב-93% ל-2 מיליארד דולר, ואילו במכירות הפולימרים נרשמה צמיחה צנועה יותר של 11% ל-266 מיליון דולר.

מלאכי אלפר, מנכ”ל קבוצת בזן, הדגיש כי “בזן מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם תוצאות מרשימות על רקע השיפוצים התקופתיים במתקנים מרכזיים של הקבוצה. ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) המנוטרל המאוחד ברבעון הסתכם ב-103 מיליון דולר ומרווח הזיקוק המנוטרל הסתכם בכ-9.3 דולר לחבית, כאשר אלמלא השיפוץ הוא עמד על כ-11.3 דולר לחבית.

“מגזר הפולימרים סיים את הרבעון עם EBITDA של 17 מיליון דולר, תוצאה המבטאת את ההדממה של כל מתקני המגזר בישראל במהלך הרבעון לצורך ביצוע השיפוץ התקופתי. אלמלא השפעת השיפוץ, עמד ה-EBITDA של מגזר הפולימרים על כ-50 מיליון דולר”.

אלפר הסביר, כי “החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד נקי בסך של 18 מיליון דולר ועלייה בחוב הפיננסי נטו לרמה של 961 מיליון דולר בעיקר כתוצאה משערוך חוזים עתידיים בהם התקשרה לקיבוע מרווחי הזיקוק, וזאת על אף הביצועים השוטפים הטובים שנרשמו ברבעון. לפני פרוץ המלחמה באוקראינה, שהובילה לזינוק חד במרווחי הזיקוק, קיבעה בזן באמצעות חוזים עתידיים את מרווח הזיקוק בשיעור של כ-40% מהיקף הזיקוק שלה לשנת 2022, ברמה ממוצעת של כ-8 דולר לחבית. החל ממחצית חודש מרץ וביתר שאת מראשית הרבעון השני, אנו עדים למרווחי זיקוק חסרי תקדים (לדוגמה, מרווח הסולר מעל הברנט שעומד בממוצע מראשית הרבעון השני על כ-47 דולר לחבית), אשר צפויים להעניק רוח גבית משמעותית לביצועי החברה בהמשך השנה”.

גרעין השליטה בבזן מהווה כ-30% ממניות החברה, ומוחזק בידי החברה לישראל וחברת מפעלים פטרוכימיים. באחרונה סיכמה החברה לישראל על מכירת חלקה בגרעין השליטה לידי קבוצת חג’ג’, שבשליטת האחים צחי ועידו חג’ג’.

עם זאת, לחברת מפעלים פטרוכימיים קיימת זכות סירוב לתקופה של 45 ימים ממועד חתימת הסכם המכירה, והיא עשויה לנצל זכות זו בשבועות הקרובים ולרכוש את המניות בתנאי העסקה המקורית. מנגד, לפעלים פטרוכימיים גם זכות הצטרפות אשר מאפשרת לה להצטרף לחברה לישראל במכירת מניות השליטה בבז”ן לקבוצת חג’ג’.

בתגובה לתוצאות נסחרת מניית בזן בירידה של כ-8%, אולם היא עדיין גבוה ב-57% מרמתה בסוף 2021. שווי קבוצת בזן עומד היום על 4.3 מיליארד שקל.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.