Business

האם העידן החדש של העלאות הריבית יוציאו את משקיעי הנדל"ן מהשוק?
בנק ישראל העלה את הריבית והרחיק מרבים את החלום לחיות “מהכנסה פסיבית” מדירה להשקעה • אלא שתנאי המימון הנוחים הם רק חלק מהמשוואה, וללא טיפול עומק בהיצע הנמוך לא ניתן לפתור את משבר הדיורSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.