Business

בארה”ב נפרדים מחובת עטיית המסכה בטיסותדרמה בארה”ב: שופטת פדרלית פסלה את החלטת הממשל האמריקאי להאריך את חובת ‏עטיית המסכות בטיסות ובנמלי תעופה ‏בארה”ב, וזאת עד 3 במאי. השופטת פסקה כי יש לפסול החלטה זו.

כעת, ‏חברות התעופה מודיעות בזו אחר זו באופן מיידי כי עטיית המסכות בטיסות ובנמלי תעופה בארה”ב תהיה בגדר ‏אופציה לשיקול-דעתם של הנוסעים והעובדים, ולא תהיה בגדר חובה.

ההחלטה נכנסה לתוקפה באופן מיידי בכל הנוגע לטיסות בתוך ארה”ב, ובאשר ליעדים בינלאומיים ‏- השינוי יהיה מותנה במדיניות עטיית המסכות של מדינת היעד.

‏ ‏בשבועות האחרונים הפעילו מנהלי חברות התעופה בארה”ב לחץ כי תבוטל חובת עטיית המסכה בטיסות, חובה שהייתה תקפה עד 18 באפריל. ‏עוד ביקשו החברות להוביל לביטול חובת ביצוע בדיקת קורונה לפני הכניסה לארה”ב.

בימים האחרונים עוד ועוד מדינות יוצאות בהכרזה על הקלות במדיניות ההתמודדות עם נגיף הקורונה במטרה לעודד תעופה ותיירות. כך ‏למשל, קפריסין הכריזה על ביטול מלוי טופס לפני הכניסה למדינה, והשאירה את חובת ביצוע בדיקות קורונה רק לנוסעים שאינם מחוסנים.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close